Aile ve Çift Terapisi Ankara, Doç.Dr. Cemil Çelik, Ankara Psikiyatri
 AİLE ve ÇİFT TERAPİSİ

AİLE VE ÇİFT TERAPİSİ ANKARA

Aile ve Çift terapisi Ankara bir psikoterapi yaklaşımıdır. Temel dayanağı psikolojik sorunların ilişkiler içinde oluştuğu ve problemli etkileşim kalıplarından kaynaklandığı teorisine dayanmaktadır. “Evlilik ve aile terapisi” , “aile terapisi”, “aile danışmanlığı” ve “sistemik terapi” adlarıyla da bilinir. Yapılan bilimsel çalışmalarda; psikolojik problemlerin ilişkiler içinde etkili bir şekilde tedavi edilebileceğini göstermiştir. Aile ve Çift terapisi şu anda dünyanın bir çok ülkesinde uygulanan ve hızla yaygınlaşan bir terapi haline gelmiştir. Değişimin hızla yaşandığı günümüzde aile sisteminde yeni ihtiyaçlar ve sorunlar meydana gelmiştir. Sorunlar bireyden çok bireyin içinde yaşadığı sistem ile ilgilidir.

Aile ve Çift Terapisi Nedir?

Aile ve çift terapisi psikoterapinin bir dalıdır. Temel amaç ilişkide değişim ve gelişimi sağlamaktır. Aileler ve çiftler arasındaki yakın ilişkinin çalışıldığı dinamik bir süreçtir.

İnsan biopsikososyal bir canlıdır, aile sorunları yalnız aile yaşamını değil, yaşamın tüm alanlarını etkiler. Bireysel terapilerden farklı olarak aile sisteminin problemleri bireyin sosyal bağlamında inceler. Bireyler aile sisteminin birer parçasıdır ve sistemdeki değişiklik parçaları da etkiler. Tıpkı kelebek etkisi gibi parçadaki değişiklik de tüm sistemi etkiler.

Aile ve Çift Terapisinin Amacı Nedir?

 • Aile ve Çift terapisinin temel amacı hem aile içi ilişkileri hem de diğer insanlar ve durumlar ile ilişkilerin düzenlenmesidir.
 • Bireylerin diğer insanlarla kurdukları ilişkiler, ruhsal sağlıkları ve duygusal doyumları açısından çok önemlidir. Özellikler ebeveyn, eş ve çocuklar gibi kişilerle kurulan yakın ilişkilerde, bu rol daha belirgin bir hal alır.
 • Bu yakın ilişkilerden birisi olan evlilik ilişkisinde, eşler zaman zaman çatışmalar, zorlu ve sıkıntılı dönemler yaşayabilirler. Aile ve çift terapisinde çatışmaların yönetimi hedeflenir.
 • Aile ve çift terapisinde dinleme becerisi kazandırılır, bireylerin ihtiyaçlarını fark edilir. Aile üyelerine birbirlerinin duygularını anlama ve eşlik etmesi üzerine çalışılır.
 • Ailenin işlevselliğini iyileştirmek için sınırlar ve kurallar yeniden gözden geçirilir. Probleme neden olan davranış örüntüleri fark edilip, yeni işlevsel davranışlar kazandırılır.

Aile ve çift terapisinde amaç, aile içinde ve çiftler arasında yaşanan zorlu ve sıkıntılı süreçlerin ele alınarak çatışmaların çözülebilmesi ve tüm aile üyelerinin sağlıklı yönde değişiminin ve gelişiminin sağlanmasıdır. Hem aile içi ilişkileri düzenlenmesi hem de diğer insanlar ve durumlar ile ilişkilerin düzenlenmesi hedeflenmektedir.

Ülkemizde aile ve çift terapisi son yıllarda giderek artan bir öneme sahiptir. Bireyler, sıkıntılı ve zor olan döngülerinden kurtulabilmek için tüm sistemde meydana gelebilecek bir değişime ihtiyaç duymaktadırlar. Terapistler, aile üyelerinin birbirlerine yardım edebilmeleri için yapıcı yollar bulmasına yardım ederler. Her bir üyenin sıkıntısı aile sistemi içinde değerlendirilir.

Aile ve çiftlerle olan çalışmaların uzun vadeli etkisi söz konusudur. Terapiye katılan bireyler, kendileri ve diğer aile üyeleri hakkında daha fazla şey öğrenmektedirler. Bireylerin birbirleri ile kurdukları yakın ilişkiler desteklenmektedir. Problemlerle baş etme becerilerinin edinilmesi ile birlikte, sadece o anda yaşanan durumlara çözüm üretilmesi değil, sonrasında da yaşanabilecek bazı zor durumlarla baş edilebilesi sağlanabilmektedir.

AİLE ve ÇİFT TERAPİSİ
Aile Danışmanlığı

Aile ve Çift Terapisinden Kimler Yararlanabilir?

Ailedeki her birey sistemi etkiler, aynı şekilde sistem de bireylerin hayatını şekillendirir. Sistemin varlığını sürdürebilmesi için etkileşim kaçınılmazdır. Etkileşim sonucunda da bazı çatışmalar meydana gelebilir. Özellikle aile ve çift ilişkilerinde çatışma yaşayan herkes bu terapi yönteminden yararlanabilir. Aile ve çift terapisinin çok geniş ve yaygın bir kullanım alanı vardır. Tüm psikiyatrik/psikolojik bozukluklarda, diğer yöntemlerle birlikte kullanılabilir. Kullanım alanlarından bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Çift ilişkileri
 • Evlilik problemleri
 • Boşanma
 • Çocuk, ergen ve yetişkin ruh sağlığı
 • Çocuk ve ergenlerde davranış bozukluğu ve okul problemleri
 • Yeme bozuklukları
 • Alkol ve madde kullanımı
 • Kronik fiziksel rahatsızlıklarla
 • Yas, kayıp ve travmalar
 • Duygusal istismar, ihmal ve şiddet
 • Aile yaşamında değişiklikler (iş değişikliği, taşınma vb.)
 • Anksiyete ve depresyonu da içeren duygusal bozukluklar
 • Ebeveynlik becerileri
 • Üvey bireyi bulunan aileler destek.
 • Psikoseksüel zorluklar
 • Evlat edinme, üvey ebeveyn/çocuk ilişkileri
 • Kendine zarar verici davranış
 • Travma sonrası çocuklara, gençlere ve yetişkinlere destek
 • Göç eden ailelere destek
 • İş stresi
 • Ekonomik problemler

Birçok durumda, diğer psikoterapi yöntemleri ve bazen ilaçla da bu terapi desteklenebilmektedir.

Bazı durumlarda, aile ve çift terapisi yasal olarak önerilmektedir. Örneğin aile mahkemelerinde boşanma vb. bazı davalarda önce aile/çift terapisi önerilmektedir.

Aile ve Çift Terapisi Nasıl Yapılır?

Aile ve çift terapisi uygulamalarının farklı yaklaşımlar vardır. Bazı uygulamalarda tüm aile üyeleri aynı seansta bir araya gelirken, ağırlıklı olarak terapist aile üyelerinden bir ya da ikisini veya çiftleri tek tek görebilir.

Aile sistemleri yaklaşımı çatışmaları çözüp işlevsel bir beraberlik oluşturmayı hedefler. Terapinin hedefi sorunu besleyen davranış örüntüleri yerine daha işlevsel etkileşim örüntüleri oluşturmaktır.

Aile ve çift terapisi ve danışmanlığı için uygulamada pek çok kuram, okul, model ve yaklaşım bulunmaktadır. Psikanalitik ya da psikodinamik çift terapisi, nesne-ilişkileri çift terapisi, sistemik çift terapisi, bilişsel-davranışçı çift terapileri, duygu-odaklı çift terapisi, okulları ya da yaklaşımları bunların başlıcalarıdır.

Günümüzde çiftlerle çalışan terapistler genellikle, duygu odaklı terapi (Johnson), Gottman çift terapisi (Gottman), İmago terapi (Hendrix) ve bilişsel-davranışçı yaklaşımları sıklıkla kullanmaktadırlar. Son yıllarda Eckhard Roediger’in öncülüğünde geliştirilen Çiftlerle Şema Terapi modeli çok ilgi görmeye başlamıştır.

ÇİFTLERLE ŞEMA TERAPİ

Eckhard Roediger diğer çift terapisi yaklaşımlarından gelen kavramlar ve anlayışla şema yaklaşımını bütünleştirerek yeni bir model gelişimine öncülük etmiş ve bütüncül bir şema terapi yaklaşımı anlayışını çalışmalarına aktarmıştır.

Şema terapistlerinin özel ilgi alanı, çiftlerden biri ya da her ikisinin de, önemli bir travma, çocukluk dönemindeki istismar ve/veya tutarsızlıktan kaynaklanan, uzun süreli psikolojik sorunlar (kişilik bozukluğu, duygudurum bozukluğu ya da kronik depresyon–kaygı, bağımlılık vb.) yaşadığı, daha zor vakalardır.

Nobel Akademik Yayıncılık tarafından çıkarılan ve Eckhard Roediger ve arkadaşları tarafından yazılan Çiftlerle Şema Terapi kitabının yazarları yıllardır, çiftler için şema terapi çalışma grubu içinde etkin olarak yer almışlardır ve bu modelin gelişiminde öncülük etmişlerdir. Kendilerinin ve birlikte çalıştıkları meslektaşlarının birikim ve görüşlerini paylaşmışlardır. Bu kitapta Şema terapideki temel kavramlar ile vaka formulasyonu ve müdahale yaklaşımının nasıl tutarlı bir çerçeve sağladığını ortaya koymuşlardır.

Eckhard Roediger bu çalışmalarını ve birikimini toplantılar, kurslar, dersler ile bütün çift terapistlerine duyurmaya devam etmektedir. https://www.schematherapy-roediger.org/

Aile ve Çift Terapisi Ne Kadar Sürer?

Aile ve çift terapisi, duruma göre değişebilmekle birlikte, genellikle 15–20 seans olarak yapılmaktadır. Ortalama seans süresi 50 dakikadır. Hastanelerde ya da özel muayenehanelerde/merkezlerde yüz yüze veya online platformlar üzerinden yapılmaktadır.

Ankara Aile ve Çift Terapisi Uygulayıcısı Psikiyatrist Doç.Dr. Cemil Çelik

Aile ve çift terapisi Ankara’da çiftler arasında birçok rahatsızlığın veya danışanların var olan problemlerini çözme konusunda etkili bir terapidir. Doç. Dr. Cemil Çelik ve beraber çalıştığı Aile ve Çift Danışmanı Anila Çelik, Eckhard Roediger tarafından Türkiye’de ilk defa verilen Çiftlerle Şema Terapi eğitimine katılmış ve bu eğitimi Türkiye’de almış 30 terapistin arasına girmiştir. Ankara Aile ve Çift terapisi merkezimizde uzman ekibimizle siz çiftlere hizmet vermekteyiz.

Aile ve çift ilişkinizde süregelen sorunlar için aile terapisinden destek alabilirsiniz. Ankara’da psikiyatri tedavileri için Profesyonel bir yardım almaktan kaçınmayınız.

Diğer makalelerim için https://www.cemilcelik.com.tr/makaleler/ tıklayınız..

Düşüncenizi Paylaşın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir