Psikiyatrik Tedavi Yöntemleri

Psikiyatri; akıl hastalıkları ile ruhsal hastalık ve sorunların teşhis ve tedavileriyle uğraşan bir tıp dalıdır.

Psikiyatrik tedavinin amacı, kişilerin akıl ve ruh sağlığının korunması ile ruhsal hastalık ve sorunların tedavi edilmesidir. Tedaviden elde edilecek sonuç sadece uygulanan yöntemlere bağlı değildir, aynı zamanda kişinin tedavi motivasyonu da tedavi sürecini ve sonucunu etkilemektedir. Tedaviden iyi sonuçlar alınabilmesi için, kişi ile tedavi ekibi arasında sağlam bir güven ilişkisinin kurulması çok önemlidir.

Psikiyatrik tedavi; psikiyatri hekimleri, psikologlar, psikolojik danışmanlar, hemşirelerden oluşan bir tedavi ekibinin koordine çalışmasıyla gerçekleştirilir.

Psikiyatrik Tedaviler

Ruh sağlığı tedavisinde kişiye özel şekillendirilmiş tedavi yaklaşımları uygulanır. Her bireyin biyolojik ve genetik yapısı, kişilik özellikleri, sosyal çevre şartları farklı olduğundan, tedavi planlanırken bütün bunlar dikkate alınarak kişiye göre tedavi yapılandırılır. Bu nedenle psikiyatrik tedavi ne kadar sürer gibi bir sorunun net bir cevabı yoktur. Tedavi süresi de kişiden kişiye değişiklik gösterir. Hastalığın süresi ve şiddeti, bireyin kişilik özellikleri, tedavi motivasyonu, biyolojik ve genetik yapısı, sosyal çevre şartları ve sosyal desteği gibi birçok faktör tedavi süresini ve tedavi yanıtını etkileyebilmektedir.

İşte bazı psikiyatrik tedaviler;

-Anksiyete Bozukluğu Tedavisi

-Bipolar Bozukluk Tedavisi

-Borderline Kişilik Bozukluğu Tedavisi

-Çift Tanı Tedavisi

-Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler

-Psikoterapiler