CİNSEL TERAPİ NEDİR?
Erkek ya da kadın bireyin veya bir çiftin doyurucu ve sağlıklı bir cinsel yaşantı yaşamalarını ve devam ettirmelerini engelleyen psikolojik, tıbbi, kültürel ve sosyal tüm sıkıntılar cinsel sorun olarak değerlendirilir.

Cinsellikle ilgili kaygı ve korkular, cinsel isteksizlik, soğukluk, birleşmeyi gerçekleştirememe, suçluluk, utanma ve günahkarlık düşünceleri, cinsel birleşme sırasında ağrı ya da kasılma, kadınlarda uyarılamama ya da orgazm sorunları, erkeklerde sertleşme güçlüğü, erken boşalma ya da boşalmada güçlük gibi durumlar cinsel sorunlar olarak değerlendirilebilir.

Aynı zamanda çiftler arasında cinsel uyum, ilişkiden dolayı ortaya çıkan çeşitli cinsel sorunlar, anlayış ve yaklaşım farklılıklarını da bunlara eklemek gerekir.

Cinsel terapi, cinsel sorunları olan çiftlere ya da bireylere uygulanan bir tür bilişsel davranış tedavisidir ve mutlaka cinsel sorunlar hakkındaeğitim almış tecrübeli psikiyatri uzmanı ve psikologlar tarafından uygulanması gereklidir.

CİNSEL TERAPİ SÜRECİ NASIL YÜRÜTÜLÜR?
Cinsel terapilerde terapi seansları özel muayenehane ofislerinde ya da hastanelerin cinsel işlev bozuklukları birimlerinde yapılır.

Cinsel terapiye müracaat eden danışanın cinsel partneri varsa tedavi başarısını arttırmak için terapi sürecine beraber başvurmaları istenir. Danışanın cinsel eşi varsa tedaviye cinsel eşiyle başvurması önerilir. İlk olarak danışanlar ayrı ayrı değerlendirmeye alınır, sorunları ve yakınmaları ve bu sorunların ve yakınmalarının öyküsü detaylıca alınır. Cinsel sorun ve yakınmalar belirlendikten sonra terapi hedefleri cinsel eş ile birlikte saptanır. Seansların süresi, sıklığı, temel ilkeleri ve diğer önemli süreçler tespit edilir ve belirlenir.

Cinsel terapide tanışma ve öykü alma seanslarından sonra ilk yapılması gereken normal cinsellik hakkında psikoeğitim verilmesidir. Özellikle cinsel bölgelerin fizyolojisi ve anatomisi, normal cinsel yaşam, kadın erkek cinsel döngüleri, cinsel döngülerin işleyişi, yanlış cinsel inanışlar ve cinsellik kavramı anlatılır. Daha sonraki seanslarda belirlenen hedefler doğrultusunda cinsel terapi teknikleri uygulanır ve her seans sonrası çeşitli ev ödevleri verilerek cinsel terapi uygulanır.