Aile danışmanlığı; aile bireylerinin birbirleriyle olan iletişim biçimlerini fark etme ve problemin çözümlenmesi konusunda bireylerin problem çözme becerilerini keşfetmelerini amaçlayan bir süreç olarak belirtilebilir.

Aile üyelerinin karşılaştıkları problemlerle baş edebilmeleri ve sağlıklı bir iletişim örüntüsüne sahip olabilmeleri için destek almalarının önemli olduğu düşünülmektedir.

Aile bireylerinin farkındalık kazanması ve iletişim sorunlarının ele alınarak çatışmaların sağlıklı bir şekilde çözümlenebilmesi için aile danışmanlığı önemli görülmektedir.

Aile içi ilişkilerin geliştirilmesi, ailenin desteklenmesi, ailedeki problemin etkin bir şekilde ele alınabilmesi ve sağlıklı iletişimin kurulabilmesinde ailelere destek vermekteyiz.