Yaşam Koçluğu Nedir?

Yaşam koçluğu kısaca profesyonel rehberlik sistemidir. Danışanın yaşam hedeflerine ulaşmasını, kendi gücünün ve potansiyelinin farkına varmasını ve bu potansiyeli en üst limitlerine çıkmasını sağlamayı hedefler. Kişisel gelişim ve kariyer planları yaşam koçluğu çalışmalarının temel hedefleri arasındadır. Alanında uzman kişiler yeterli ve gerekli eğitimleri almışlar ise yaşam koçluğu ünvanını alabilmektedir.

Yaşam koçu yardım için müracaat eden danışanı ile bire bir ilgilenir. Danışanının kendi potansiyelini keşfetmesini sağlar. Potansiyelinin en üst limitlere çıkmasını ve gelişmesine katkı sağlar. Danışanının bireysel hedeflerini tanımlaması üzerine doğru soruları sorar ve danışanı harekete geçirmek için uygun stratejiler geliştirir.

İyi bir Yaşam Koçunun Sorumlulukları Nelerdir?

Yaşam koçluğu, danışan ve yaşam koçu arasında yaratıcı ortaklık ortaya çıkarmayı hedefler. Bu ortaklıkta, yaşam koçunun görev ve sorumlulukları şunlardır:

  • Danışanı, kendi gücünü ve potansiyelini keşfetmesi ve geliştirmesi için motive etmek,
  • Doğru sorularla danışanın ihtiyaç duyduğu cevaba ulaşmasını sağlamak,
  • Danışanın, ulaşmak istediği hedeflere ve hayat tarzına uygun farklı bir bakış açısı geliştirmesini sağlamak,
  • Etkili, dengeli ve başarılı bir yaşam sürmesi için danışanın; doğru karar alma ve seçim yapma yetilerini geliştirmesini sağlamak.
  • Danışanın sorumluluk almasını sağlamak için bakış açısını geliştirmek,

Danışanın karakterine, hedeflerine, ve bakış açısına uygun eylem planları ve stratejiler geliştirmek,