Sosyal Fobi Nedir? - Ankara Psikiyatri ve Psikoterapi Merkezi
 Sosyal Fobi Nedir?

SOSYAL FOBİ ANKARA

Sosyal Fobi Ankara nedir? Sorusu son dönemlerde birçok kişi tarafından sorulan, merak edilen ve araştırılan bir konu haline gelmiştir.

Sosyal fobi bir diğer adıyla sosyal anksiyete olarak da tanımlanmaktadır. Sosyal Fobi Ankara, kişinin yaşamında performans göstereceği ya da topluluk karşısında ya da yeni tanıştığı insanlar karşısında, eleştirilmekten, göz ününde bulunmaktan kaynaklı yaşadığı yoğun korku ve kaygı halidir.

Her insan her ortamda rahat hareket edemez. Kimileri kalabalıkta, herhangi bir topluluk önünde gayet her zamanki halini koruyup heyecan ve kaygıları en aza indirebilirken, kimileri de etraftakilerin kendisi hakkında düşündüklerini sorgulayarak kaygı boyutunu artırabilir.

Sosyal fobi nedir dediğimizde işte bu ikinci kesimdeki insanların daha sık ve daha gözle görülür şekilde kalabalık içerisinde, topluluk önünde veya tanımadığı kişiler yanında rahat davranışlar gösterememe durumunun psikiyatrik tanısı diyebiliriz.

Sosyal Fobisi olan kişi yaşantısında belirli eylem veya performans öncesinde, mesala iş görüşmesi, mülakat, toplantı, sunum, toplu yemek, yeni tanıştığı kız arkadaşı, mezuniyet sonu balo, mezuniyet yıl dönüm kutlamaları gibi durumlarda aşırı kaygı, endişe ve gerginlik hisseder. Sosyal Fobi için bu örnekler çoğaltılabilir.

Sosyal fobi bir diğer ismiyle Sosyal anksiyete bozukluğu da psikiyatrik bir rahatsızlıktır. Sosyal fobi farmakoterapi ve psikoterapi ile tedavi edilebilir ve kolayca kontrol altına alınabilir.

Ankara Sosyal Fobiye Yol Açan Sebepler Nelerdir?

Ankara Sosyal fobi toplumda yüzde onbeş ila yüzde yirmi arasında oranlarda görülebilen bir psikolojik rahatsızlıktır.

Sosyal fobinin ortaya çıkmasında birçok etken sayılabilir. Genel olarak çevrenin ve genetik yapının başrolde olduğu bu sebepleri sosyal fobiye yol açan sebepler nelerdir başlığının altında sıralamak faydalı olacaktır.

 • Ailesinde sosyal fobi görülmüş bireylerin varlığı o ailede genetik olarak sosyal fobinin yeniden görülmesine sebep olabilecek bir etkendir.
 • Bir başka neden de beyinde olaylar karşısında yüksek kaygıyı tetikleyen kısımların çabuk etkilenmesidir.
 • Çevresel veya ailesel yönden küçük yaşta alay edilme, hor görülme ve zorbalığa maruz kalma durumlarını yaşamış bireylerde sosyal anksiyete gelişme ihtimali yüksektir.
 • Aile içerisinde yaşanılmış travmatik olaylar, aile içi şiddetin bireyin kendini kapatmasına yol açan etkileri sosyal fobiyi de tetikleyici olabilir.
 • Bunlara ek olarak sosyal fobiye meyilli olmak da, utangaçlık, içe kapanıklık hali ve çekingenlik yaşayan bireylerin bu rahatsızlıkla karşılaşma oranı da bir hayli yükselmektedir.
 • Fiziki bir rahatsızlığı bulunan, bir kaza sonucu veya felç gibi dışardan görünen etkilere sahip hastalığı olanlarda, görüntüsünün insanlarca algılanmasına dair gelişen kaygılar sosyal fobiye neden olabilir.
Sosyal Fobi
Sosyal Fobi

Sosyal Fobi Ankara Belirtileri Nelerdir?

Sosyal Fobi Belirtileri

Sosyal fobi belirtileri aslında kaygının psikolojik, bilişsel, fiziksel ve davranışsal belirtileri ile benzer belirtiler gösterir. Sosyal fobi ankara kişinin performans göstereceği, korkulan bir durumla yüz yüze kalındığında kendini göstermektedir.

Sosyal Fobinin Fiziksel Belirtileri;

 • Yüzde kızarma
 • Fazla terleme
 • Ağızda kuruluk hissi
 • Çarpıntı hissi, nefes açlığı, nefessiz kalma hissi
 • Gastrointestinal sistemde rahatsızlık
 • İshal
 • Kaslarda gerginlik hissi
 • Titreme, sarsılma hissi

Sosyal Fobinin Psikolojik/Bilişsel ve Davranışsal Belirtileri;

 • Yeterli hissetmeme,
 • Güçsüzlük hissi
 • Beğenilmeyeceğini düşünme
 • Çirkin göründüğünü düşünme
 • İlgi ve sevgiyi haketmediğini düşünme
 • Hata yapacağım düşüncesi, çekilme ve mükemmel görünmeme kaygısı
 • Belli etmemeye çalışılan sürekli endişe hali
 • Hatasız ve kusursuz görünme arzusu
 • İnsanların beğenisini kazanma, taktir alma isteği
 • Korktuğu ve sakındığı ortama girememe
 • Bulunduğu ortamı terketme ve kaçma düşüncesi
 • Göz temasından kaçınma, iletişim kuramama, iletişimi sürdürememe, konuşacak konu bulamama, elini ayağını nereye koyacağını şaşırma, dışardan belli olacak şekilde kaygılı el, ayak ve mimik jestler

Sosyal Fobi Tanısı

İnsanların davranışlarının, hangi ortamda ne şekilde hareket ettiklerinin elbette bir standardı olamaz. Fakat toplum içerisinde bazı hal ve eylemler dikkat çekici boyutta olduğunda, kişinin işlevselliğini bozduğunda, anormal seyreden bir şey var mı tanısı konulması gereken bir rahatsızlıktan söz edilebilir mi gözlemlemek ve süreci takip etmek faydalı olabilir. Sosyal fobi tanısı konması durumunu bu bağlamda ele alıp hangi süreç ve testler ile bu sosyal anksiyete teşhisine varılır bakalım.

Toplum içerisindeki davranışlarında anormallik saptanan kişinin bu davranışlarına başka dış etkenlerin, farklı bir fiziki rahatsızlık ya da ilaç kullanımı gibi faktörlerin sebep olma durumu değerlendirilir. Bu kapsamda kişi fiziki muayene edilerek sonuç belirlenir.

Sonraki süreç adımı ise kişinin sosyal fobi ile anılmasına sebep olan belirtilerinin sıklık düzeyi ve ne olduğunda ortaya çıktığını belirlemeye yönelik gözlemlemelerdir. Bu gözlemlerin ardından kişide sosyal fobi olduğu intibasının ardından bu rahatsızlığın düzeyinin saptanmasıdır.

Rahatsızlık düzeyini ölçmeye yarayan ve genel olarak tercih edilen sosyal kaygı ölçeği Liebowitz testi bu amaçla sosyal anksiyete tanısı almış kişilerde fobinin düzeyinin belirlenmesini sağlar. Sosyal fobi testi yirmi dört soruluk bir testtir ve rahatsızlığı bulunan kişi tarafından cevaplandıktan sonra kişide var olan kaygı durumu belirlenerek teşhis düzey aşamasında da konmuş olur.

Sosyal Fobi Tedavisi

Sosyal fobi psikiyatri uzmanı aracılığıyla teşhis ve tedavi edilmesi gereken bir bozukluktur. Tedavinin başarılı olması için tedaviyi olumsuz etkileyecek şartların tespiti ve düzeltilmesi gerekmektedir. Hastada farklı bir psikiyatrik rahatsızlık varsa ve sosyal fobisinin kökeni çocukluğundan itibaren yer alan korku ve kaygılarsa bunların da tedavi de değerlendirilmesi gerekmektedir.
Sosyal fobi tedavisi yapılırken psikoterapilerden ve gerekli görüldüğü takdirde ilaç ile desteklenmektedir.

Toplumdan dışlanmışlık hissine dayalı bir rahatsızlık olarak sosyal fobi tedavisi psikolojik yöntemlerle ve beraberinde ilaç tedavisine başvurularak çözüme kavuşturulan bir yol izlenir. Sosyal anksiyetesi olan insanların her hastalıkta etki ve fayda için gerekli olan tedaviye razı olma durumu göz önünde bulundurulup hasta ile önce rahatsızlığın kabulü ve sonrasında tedaviye ikna edilmesi önem taşımaktadır.

Sosyal fobi rahatsızlığının tedavisinde iki seçenek üzerinde durabiliriz. Birincisi psikoterapi seçeneği yöntemi olarak psikolojik danışmayı ya da konuşma terapilerini kapsamında bulunduran direkt ikna ve fikir değişimiyle tedavi edilme şekli olarak ilk tercih edilecek yöntemdir.

İkinci yöntem ise psikiyatri doktoru tarafından kullanılması istenilen ilaçlarla tedavi seçeneğidir. Bazı kişilerde her iki yöntemin yani hem terapi hep ilaç tedavisinin uygulanması gerekebilmektedir.

Terapi yöntemiyle sosyal fobisi bulunan kişilere, sosyal olarak daha rahat olmaları, çekingenliklerinin yersizliği ve korkularıyla yüzleşerek aşılmasının mümkünlüğü öğretilerek kişi rahatlatılıp kendini güvende hissetmesi sağlanır.

İlaç tedavisinde ise içerisinde sosyal kaygıyı azaltıcı etken maddesi serotonin olan seçici geri alım inhibitörleri ile kişinin durumuna ve ilaca alışma sürecine bağlı olarak dozu ayarlanacak şekilde ilaç ile tedavi başlanır.

Küçüklükten yahut daha ileriki yaşlarda içe kapanıklığın belki de masum bir efendi çocukluktan daha çok sosyal fobi gibi rahatsızlıkları içerisinde saklayan bireylerde görülebileceğini, aslında sosyal fobi nedir, hangi nedenlere bağlı ve nasıl belirtilerle tespit edileceğini, tanı ve tedavi süreçleri anlatmayı ve gözlemlenen olağan dışı durumlarda üzerine gidilerek rahatsızlıkların erken tanısının önemini vurgulama isteriz.

Ankara Sosyal Fobi tedavisi alanında uzmanlaşmış Ankara Psikiyatri Doktoru Doç. Dr. Cemil Çelik muayenehanesinde Sosyal Fobi tedavisinde Psikolog ve psikiyatrist işbirliği ile çalışmaktadır. DSM 5’e göre tanı kriterlerini değerlendiren Ankara En İyi Psikiyatrist Doç.Dr. Dr. Cemil Çelik sosyal anksiyete tedavisi konusunda güncel yaklaşımları takip etmektedir. Ankara sosyal fobi tedavisi denildiğinde Psikiyatrist Doç.Dr. Cemil Çelik’den randevu alabilirsiniz. Sosyal Fobi Doktoru Ankara listelerinde Psikiyatrist Doç.Dr. Cemil Çelik’in ismine ulaşabilirsiniz.

Düşüncenizi Paylaşın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir