Psikolojik Krize Müdahale Yöntemleri - Ankara Psikoterapi Merkezi
 Psikolojik Krize Müdahale Yöntemleri

Psikolojik Krize Müdahale Yöntemleri son zamanlarda birçok bilinçli birey tarafından araştırılan konular arasında yer almaktadır.

Psikolojik Kriz, kişinin önceden karşı karşıya kaldığı sorunlarla mücadele ederken başarılı olduğu problem çözme becerilerinin artık yararlı olmadığı, geçici süreli, duygu, düşünce ve davranış değişiklikleridir.

Bireylerin hayatları içerisinde hedeflediği şeye ulaşmalarında ortaya çıkan birtakım engeller ile birlikte çözüm yolu bulmada yetersiz kalma ve buna ek olarak çabalarının boşa gitmiş hissi temelinde ortaya çıkan durumu ruhsal travma olarak tanımlayabiliriz. Bu durum da psikolojik krizi beraberinde getirmektedir.

Güçlü bir iletişimin sağlanması ruhsal travma nedenli krizin müdahale yöntemleri arasında başta gelmektedir.  Peki, kriz anındaki müdahale yöntemleri neler olabilmektedir? İşte sizler de bu sorunun cevabını arıyor ve ruhsal travmaya bağlı olan krizlerdeki müdahale yöntemlerinin neler olduğunu merak ediyorsanız, yazımızın devamında verilen bilgileri okuyabilirsiniz.

Psikolojik Krize Müdahale Yöntemleri

Psikolojik Krize Müdahale Yöntemleri hem kriz yaşayan bireyin hem de başta aile olmak üzere çevresi açısından önem arz etmektedir. Doğum anından başlayarak yaşamın her döneminde psikolojik kriz dönemleri görülmektedir. Özellikle kişiyi ve aileyi zorlayan, genel itibari ile ergenlik dönemi içerisinde ortaya çıktığı görülen psikolojik krizin oldukça önemli bir konu olduğu ve mutlaka bir çözüme kavuşturulması gerekmektedir.

Aslında psikolojik kriz kısa bir şekilde, bireylerin hayatları içerisinde hedeflediği şeye ulaşmalarında ortaya çıkan birtakım engeller ile birlikte çözüm yolu bulmada yetersiz kalma ve buna ek olarak çabalarının boşa gitmiş hissi temelinde ortaya çıkan bir duygu durumu olarak açıklanabilmektedir.

Kişinin hayatının ortasına inen bir bomba gibidir aslında kriz. Kriz durumu yaşayan her kişi hemen uygun ve doğru bir şey yapmak gerektiğini hisseder. Buna rağmen rağmen ne yapacağını bilememe durumu kişiyi çok derin bir çıkmazın içine çeker. Mevcut olan dengenin bozulduğu bir durumdur diğer bir ifadeyle. Krizin kısa veya uzun sürede atlatılması ve yeni dengenin kurulmasını belirleyen en önemli etken de dengenin ne kadar şiddetli bozulduğudur. Herkes için geçerli olan mutlak kural; kriz durumunda ilk saatler ve ilk birkaç gün en zor zamandır. Ana hedef zamanı en iyi şekilde yönetmek, zaman kazanmak ve hayati tehlikenin ortadan kaldırılmasıdır.

Psikolojik krize müdahale yöntemleri, bireylerin kriz anından önceki duygu durumuna getirilmesini amaçlamaktadır. Buradan da anlaşıldığı gibi krize müdahale etmek kısa süreli bir müdahale olarak görülmektedir.

Krizde Psikolojik İlk Yardım

Kriz sürecinde atılması gereken ilk adım Psikolojik İlk Yardım ilkelerinin hayata geçirilmesidir. Psikolojik ilk yardım, kriz terapisinden farklıdır. Psikolojik ilk yardım acil yapılmalıdır ve Psikolojik kriz yaşayan kişi ile ilk temasa geçen kişi tarafından, olay yerinde ve anında uygulanması gerekir. Böylelikle herkes tarafından sağlanabilmesi amaçlanmaktadır. Zaman sınırlı olması itibariyle de kısa sürelidir. Psikolojik İlk Yardımın Üç temel hedefi vardır:

1. Destek,
2. Yaşam tehlikesinin ortadan kaldırılması,
3. Destek kaynakları ile ilişkinin ve iletişimin kurulması.

Dolayısıyla hedef birincil adımın atılmasını sağlamaktır.

Psikolojik İlk Yardımın 5 evresi vardır. Bunlar;

1. Evre: Psikolojik ilişki ve sağlıklı iletişim kurmak

2. Evre: Sorunun boyutlarının araştırılması

3. Evre: Muhtemel çözümlerin araştırılması

4. Evre: Gerçek ve mantıklı çözüm yollarının gösterilmesi

5. Evre: İzleme

Psikolojik Krize Müdahale Yöntemleri

Psikolojik Krize Müdahale ve Çözüm Önerileri

Aslında ruhsal travma yaşamının ne kadar zor olduğu bilinmektedir. Bunun yanı sıra ruhsal travma yaşayan birine kriz müdahalesinin gerçekleştirilmesindeki asıl amaç ise, travma yaşayan birinin tekrar sorumluluklarını hatırlaması ve en azından kriz anından önceki ruh haline geri getirilmesi olarak açıklanabilmektedir.

Psikolojik krizlere çözüm ve müdahale önerileri aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir;

Öncelikle bireylerin sorumluluklarının neler olduğu açıklanmalıdır. Söz konusu bu sorumluluklar yerine getirilmesi gereken görev ve adımlar olduğu için ruhsal travma krizlerinde etkili bir müdahale yöntemi olarak sayılabilmektedir.

Stresten Uzak Tutulma

Buna ek olarak psikolojik kriz yaşayan bireylerin stresli ortamlardan uzak tutulması da gerekmektedir. Aslında bu durum gerekli olduğu zaman uygulanması gereken bir çözüm önerisi olarak açıklanmaktadır. Fakat kriz hali yaşayan bir bireyin stresli ortamlardan uzak tutulması, krizin tekrarlanmaması ve bireyin kendini daha iyi hissedebilmesi için iyi bir çözüm önerisi de olabilmektedir.

Yeterli İlgi

Psikolojik kriz müdahaleleri içerisinde bireye karşı gösterilen ilgi de bir diğer müdahale yöntemi olarak sayılabilmektedir. Söz konusu ilgi bireye ayrılan kişisel vakit olarak da açıklanabilmektedir. Uzmanlar tarafından açıklanan bilgilere göre bakıldığında ruhsal travmaya bağlı olarak kriz geçirmiş bir bireye gösterilen ilgi ve o bireye ayrılmış olan vakit, psikolojik olarak bireyin uyarılmasını da oldukça azaltan bir çözüm önerisi olduğu belirtilmektedir.

İletişimin Önemi

Sağlıklı ve yeterli bir iletişim kurulmasının da oldukça önemli olduğu ve ruhsal travma nedenli krizin müdahale yöntemleri arasında neredeyse ilk sıralarda yer aldığı karşımıza çıkmaktadır. Aslında söz konusu yeterli iletişim kurması ile birlikte de kriz yaşayan bireylerin hareketsiz ya da başka bir deyiş ile sessiz kalması da önlenmektedir. Bu çözüm önerisi bireylerin içe kapanmanın aksine, normal bir şekilde iletişim kurabilmelerine de bir çözüm önerisi olabilmektedir.

Psikolojik Krize Müdahale Yöntemleri

Ruhsal Travmada Krize Müdahale Yöntemleri ile ilgili olarak sizlere kısa ve öz bilgiler sunmaya çalıştık. Ruhsal travma yaşayan birine kriz müdahalesinin gerçekleştirilmesindeki asıl amaç travma yaşayan birinin tekrar sorumluluklarını hatırlaması ve en azından kriz anından önceki ruh haline geri getirilmesidir. Bu durumun sağlanabilmesi adına uzman bir terapistin desteğinin alınması oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra sizlere ruhsal travma ile ilgili olarak aklınıza takılanları ve düşüncelerinizi yorum kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Düşüncenizi Paylaşın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir