Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu - Ankara Psikiyatri ve Psikoterapi Merkezi
 Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu

Tıkınırcasına yeme bozukluğu, bir kişinin kısa bir süre içinde normalde yiyebileceğinden çok daha fazla miktarda yiyecek yemesi ve bu durumu kontrol edememesi şeklinde tanımlanan bir yeme bozukluğudur. Bu bozukluk, kişinin yeme davranışını kontrol edememesi ve bu durumun kendisinde suçluluk, utanç ve depresyon gibi duygulara yol açması ile karakterizedir.

Tıkınırcasına yeme bozukluğu olan kişiler, genellikle aşırı yeme ataklarını yalnızken gerçekleştirirler. Bu ataklar sırasında, kişi doyma hissini kaybedene kadar yemek yemeye devam eder. Ataklar genellikle 2 saatten kısa bir sürede gerçekleşir ve kişinin fiziksel olarak rahatsız olmasına neden olabilir.

Tıkınırcasına yeme bozukluğunun kesin nedenleri bilinmemekle birlikte, genetik, psikolojik ve çevresel faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir. Genetik faktörler, kişinin yeme davranışını düzenleyen beyin kimyasını etkileyebilir. Psikolojik faktörler arasında stres, kaygı ve depresyon yer alır. Çevresel faktörler arasında aile içi çatışmalar, arkadaş çevresi ve toplumdaki güzellik algısı yer alır.

Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu

Tıkınırcasına yeme bozukluğu, kişinin fiziksel ve ruhsal sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkilere neden olabilir. Bu bozukluğa sahip kişilerde obezite, diyabet, kalp hastalığı, yüksek tansiyon ve ruhsal sorunlar (depresyon, anksiyete, intihar düşünceleri) gibi riskler artar.

Tıkınırcasına yeme bozukluğunun tedavisi, kişinin ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir. Tedavi genellikle online psikoterapi ve ilaç tedavisini içerir. Psikoterapi, kişinin yeme davranışını değiştirmesine, duygularını yönetmesine ve stresle başa çıkmasına yardımcı olur. İlaç tedavisi, kişinin yeme dürtüsünü azaltmaya yardımcı olabilir.

Tıkınırcasına yeme bozukluğu, tedavi edilebilir bir hastalıktır. Erken teşhis ve tedavi ile kişinin yeme davranışını kontrol etmesi ve sağlıklı bir yaşam sürmesi mümkündür.

Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu Belirtileri

Tıkınırcasına yeme bozukluğu, bir kişinin normalde yiyebileceğinden çok daha fazla miktarda yiyeceği kısa bir süre içinde tüketmesi, yemek yeme davranışını kontrol edememesi ve bu durumun düzenli olarak tekrar etmesi şeklinde tanımlanan bir yeme bozukluğudur.

Tıkınırcasına yeme bozukluğu olan kişiler, aşırı yeme atakları sırasında bazı belirtiler göstermektedir. Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu belirtileri şöyledir:

  • Aç olunmasa bile kısa bir sürede çok büyük miktarlarda yemek
  • Normalden çok daha hızlı yemek
  • Rahatsızlık verici derecede tok hissedene kadar yemek
  • Yeme atakları sırasında kontrolünü kaybetme hissi
  • Yeme atakları sonrasında kendini kötü hissetme, utanma veya suçluluk duyma

Tıkınırcasına yeme bozukluğu olan kişiler, aşırı yeme atakları sonrasında genellikle aşağıdaki davranışlardan birini veya birkaçını da sergileyebilirler:

  • Kendini kusturma
  • Aşırı egzersiz yapma
  • Laksatif veya diüretik kullanımı

Tıkınırcasına yeme bozukluğu, ciddi fiziksel ve psikolojik sorunlara yol açabilen bir hastalıktır. Bu bozukluğa sahip kişiler, obezite, diyabet, kalp hastalığı, karaciğer hastalığı, diş çürümesi, depresyon, anksiyete ve sosyal izolasyon gibi sorunlar yaşayabilirler.

Tıkınırcasına yeme bozukluğu tanısı koymak için, bir sağlık uzmanı kişinin belirtilerini ve yeme davranışını değerlendirir. Tanı için, kişinin belirtileri en az üç ay boyunca devam ediyor olması gerekir.

Tıkınırcasına yeme bozukluğu tedavisinde, psikoterapi ve ilaç tedavisi birlikte uygulanabilir. Psikoterapi, kişinin yeme davranışını değiştirmesine ve duygularını yönetmesine yardımcı olur. İlaç tedavisi ise, depresyon, anksiyete gibi altta yatan psikolojik sorunları tedavi etmeye yardımcı olabilir.

Tıkınırcasına yeme bozukluğu olan kişilerin erken tanı ve tedavi alması, hastalığın yol açabileceği fiziksel ve psikolojik sorunların önlenmesi açısından önemlidir.

Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu Tanısı

Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu, bireyin üç ay süreyle haftada en az bir kez aşırı yeme atakları geçirmesi durumunda düşünülen bir sağlık sorunudur. Bu ataklar sırasında kişi doyduğunu hissetmez ve rahatsız edici bir noktaya kadar yemek yeme eğiliminde olabilir. Tanı süreci, uzmanlar tarafından titizlikle yürütülür ve bireyin tıbbi geçmişi, şikayetleri ve belirtileri detaylı bir şekilde değerlendirilir.

Bir kişi tıkınırcasına yeme bozukluğu şüphesiyle doktora başvurduğunda, ilk adım genellikle hastanın tıbbi öyküsünün alınmasıdır. Bu süreçte hastanın daha önceki sağlık sorunları, beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzı gibi önemli bilgiler toplanır. Doktor, bireyin yaşadığı şikayetleri anlamak ve bozukluğun şiddetini belirlemek için kapsamlı bir görüşme yapar.

Daha sonra doktor, fiziksel muayene gerçekleştirir. Bu muayene, hastanın genel sağlığı, kilo durumu, metabolizma hızı ve olası başka sağlık sorunları açısından kapsamlı bir değerlendirme sağlar. Gerekli görüldüğünde, kan testi, uyku testi ve idrar testi gibi çeşitli laboratuvar testleri istenebilir. Bu testler, potansiyel sağlık sorunlarını tespit etmek ve tanı sürecine daha fazla bilgi eklemek için kullanılır.

Eğer fiziksel testlerde belirgin bir sağlık sorunu tespit edilemezse, doktor psikolojik ve ruhsal faktörleri değerlendirmek için hastayı bir ruh sağlığı uzmanına yönlendirebilir. Tıkınırcasına yeme bozukluğu genellikle psikolojik faktörlerle ilişkilendirilir, bu nedenle psikoterapi veya danışmanlık gibi ruh sağlığı hizmetleri bu tedavi sürecinde önemli bir rol oynar.

Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu Görülme Sıklığı

Tıkınırcasına yeme bozukluğu, yetişkinler arasında en sık rastlanan yeme bozukluğu türüdür ve toplumda önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan araştırmalara göre, tıkınırcasına yeme bozukluğu görülme sıklığı yaklaşık olarak %3 düzeyindedir. Bu durum, genellikle yirmili yaşların başlarına denk gelmektedir ve kadınların tıkınırcasına yeme bozukluğunu geliştirme olasılığı, erkeklere göre daha yüksek bir oranda bulunmaktadır.

Toplum temelli araştırmalarda elde edilen verilere göre, tıkınırcasına yeme bozukluğu genellikle kadınlarda gözlemlense de, erkekler arasında görülme sıklığı açısından diğer yeme bozukluklarından ayrılmaktadır. Erkeklerde tıkınırcasına yeme bozukluğu, yeme bozuklukları arasında en yüksek sıklığa sahip olan bir durumdur.

Özellikle obezite teşhisi almış bireylerde tıkınırcasına yeme bozukluğu sıklığı %8 seviyelerinde seyretmektedir. Kilo verme amacıyla hastaneye başvuranlarda ise bu oranın %25-30’a kadar çıktığı gözlemlenmiştir. Bariatrik cerrahi geçiren hastaların da yaklaşık yarısında tıkınırcasına yeme bozukluğu tanısı konulmuştur.

Tıkınırcasına yeme bozukluğu, sadece bireyin fiziksel sağlığını değil, aynı zamanda psikolojik ve sosyal hayatını da olumsuz etkileyebilen bir durumdur. Bu bozukluğun başlangıcının erken yaşlarda olması ve tedavi edilmemesi durumunda ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği unutulmamalıdır.

Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu Tedavisi

Tıkınırcasına yeme bozukluğ, tekrarlayan tıkınırcasına yeme atakları ile karakterize bir yeme bozukluğudur. Tıkınırcasına yeme atağı, kişinin açlık duygusu hissetmeden, kontrolünü kaybederek, bir oturuşta normalde yiyebileceğinden çok daha fazla yemek yemesidir. Tıkınırcasına yeme atakları genellikle utanç, suçluluk ve kendini değersiz hissetme gibi duygularla birlikte olur.

Tıkınırcasına yeme bozukluğu, kadınlarda erkeklere göre daha yaygındır. Genellikle ergenlik veya genç yetişkinlik döneminde başlar. Tıkınırcasına yeme bozukluğunun nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte, genetik, çevresel ve psikolojik faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir.

Tıkınırcasına yeme bozukluğu, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir yeme bozukluğudur. Bu sorunlar arasında obezite, diyabet, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, safra kesesi hastalığı ve diş çürümesi yer alır. Tıkınırcasına yeme bozukluğu ayrıca depresyon, anksiyete ve madde bağımlılığı gibi diğer zihinsel sağlık sorunlarına da yol açabilir.

Tıkınırcasına yeme bozukluğunun tedavisi, kapsamlı ve uzun süreli bir süreçtir. Tedavi, genellikle psikoterapi ve ilaç tedavisi bir arada yürütülerek gerçekleştirilmektedir.

Tıkınırcasına yeme bozukluğunun tedavisinde en etkili yöntemlerden biri psikoterapidir. Psikoterapi, kişinin yeme bozukluğunun altında yatan nedenleri anlamasına ve sağlıklı yeme davranışlarını geliştirmesine yardımcı olur.

Psikoterapide kullanılan yöntemler arasında bilişsel davranışçı terapi (BDT), aile terapisi ve kişilerarası terapi yer alır.

BDT, yeme bozukluğuna yol açan olumsuz düşünceleri ve davranışları değiştirmeyi amaçlayan bir terapi yöntemidir. BDT ile kişi, yeme bozukluğunun neden olduğu duyguları ve düşünceleri daha iyi anlamayı ve bunların yeme davranışlarını nasıl etkilediğini öğrenebilir.

Aile terapisi, yeme bozukluğunun aile dinamikleriyle olan ilişkisini ele alan bir terapi yöntemidir. Aile terapisi ile aile üyeleri, yeme bozukluğuna yol açabilecek aile içi çatışmaları çözmeyi ve sağlıklı iletişim becerilerini geliştirmeyi öğrenebilirler.

Kişilerarası terapi, yeme bozukluğunun kişinin sosyal ilişkilerini nasıl etkilediğini ele alan bir terapi yöntemidir. Kişilerarası terapi ile kişi, ilişkilerindeki sorunları çözmeyi ve sağlıklı ilişkiler kurmayı öğrenebilir.

Düşüncenizi Paylaşın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir