Bulimia Nervoza - Ankara Psikiyatri ve Psikoterapi Merkezi
 Bulimia Nervoza

Bulimia nervoza, genellikle bireyin vücut ağırlığı ve şekliyle ilgili yoğun bir endişe ile ilişkilidir. Bu kişiler, ince olma ve yağlanmadan korkma gibi duygusal zorluklarla mücadele ederler. Belirgin belirtiler arasında, belirli aralıklarla kontrol kaybıyla karakterize edilen aşırı yiyecek tüketimi ve bunu takiben çeşitli sağlıksız yöntemlerle kilo alımını engelleme çabaları bulunur.

Bulimia nervoza, tıkınırcasına tüketilen besinlerin genellikle yüksek kalorili ve tatlı, yumuşak, kaygan besinler olduğu dönemleri içerir. Bu dönemlerde kişiler, çiğnemeden adeta yutarak hızlı bir şekilde besinleri tüketirler. Bu davranışlar sıklıkla kısa bir mutluluk hissi yaratır, ancak bu duygu genellikle kendini eleştirme davranışları ve depresif duygulanımlarla takip edilir.

Bulimia Nervoza
Bulimia Nervoza

Bu rahatsızlık, genellikle normal kilolu veya fazla kilolu bireylerde görülmesine rağmen, dış görünüşleri konusunda aşırı hassasiyet gösterirler. Bu durum, başkalarının kendilerini nasıl gördüğüne dair yoğun kaygılarla ilişkilidir. Gizlice yeme bozukluğu davranışları sergileme eğiliminde olan bu bireyler, düşük özsaygı, kaygı ve depresyon gibi psikolojik zorluklarla sıklıkla başa çıkarlar.

Bulimia nervoza, kontrolsüz beslenme, kompulsif davranışlar ve hızlı kalori tüketimi ile öne çıkan bir yeme bozukluğu olarak karşımıza çıkar. Bu rahatsızlığı anlamak ve tedavi etmek için bireylerin psikolojik, duygusal ve sosyal faktörleri üzerinde derinlemesine çalışılması önemlidir. Çok yönlü bir yaklaşım ile desteklenen tedaviler ve online terapi seçenekleri bireyin sağlıklı bir ilişki kurmasına, olumlu bir beden imajı geliştirmesine ve yaşam kalitesini artırmasına yardımcı olabilir.

Nervoza Hastalığı Nedir?

Nervoza hastalığı nedir? Nervoz hastalığı, genellikle psikolojik kökenli olan ve kişinin günlük yaşamını olumsuz etkileyen bir rahatsızlıktır. Nervoz hastaları, genellikle endişe, kaygı, stres, gerginlik gibi duyguları yoğun bir şekilde yaşar. Bu duygular, kişinin günlük yaşamını sürdürmesini zorlaştırabilir.

Nervoz hastalığının nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte, genetik, çevresel faktörler ve kişilik özellikleri gibi faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir. Nervoz hastalığı, genellikle ergenlik döneminde ve genç erişkinlik döneminde başlar. Kadınlarda erkeklere göre daha yaygın olarak görülür.

Bulimia Nervoza Belirtileri

Bulimia nervoza, yeme bozuklukları arasında yer alan, ciddi ve potansiyel olarak hayati risklere yol açabilecek bir hastalıktır. Bulimia hastaları, genellikle kısa bir süre içinde aşırı miktarlarda, kendilerini durduramadan ve kontrollerini yitirerek yemek yiyebilirler.

Bu yeme atakları sonrasında ise suçluluk, utanç ve endişe duyguları ile başa çıkmak için çeşitli yöntemlere başvurabilirler. Bu yöntemler arasında kusma, müshil veya diüretik kullanımı, aşırı egzersiz yapma ve oruç tutma yer almaktadır. Bulimia Nervoza belirtileri şöyledir:

 • Hayatını kilo alma korkusuyla sürdürme.
 • Olumsuz öz imaj.
 • Şişman olmakla ilgili yorumlarda bulunma.
 • Vücut şekli ve kilo konularıyla yoğun şekilde meşgul olma.
 • Parmak eklemlerinde yara izleri, sıyrık veya nasırlar.
 • Tekrarlayan tıkanırcasına yeme atakları.
 • Müshil, diüretik veya lavman kullanma.
 • Yemeyi durduramama korkusu.
 • Kendini istifra etmeye zorlama.
 • Âdet düzensizlikleri.
 • Sıklıkla diyet uygulama
 • Çok fazla ve zorlayıcı egzersiz yapma.
 • Yemeklerden hemen sonra tuvalete gitme.
 • Diş minesinin aşınmasına bağlı diş sorunları ve lekeli dişler.
 • Aşırı oruç tutma.
 • Sosyal aktivitelerden kaçınma.
 • Kabızlık.
 • Başkalarının önünde yemek yemekten kaçınma.
 • Depresyon ve endişe hissi.
 • Bitkisel ürünleri yoğun biçimde kullanma.

Anoreksiya ve Bulimia Farkı Nedir?

Anoreksiya ve bulimia farkı nedir? Anoreksiya ve bulimia arasındaki en önemli fark, yeme davranışlarındadır. Anoreksiya hastaları çok az yemek yerlerken, bulimia hastaları aşırı yemek yerler.

Anoreksiya hastaları genellikle normal vücut ağırlığının çok altındadır, bulimia hastaları ise genellikle normal vücut ağırlığında veya biraz fazla kilolu olabilirler. Anoreksiya hastaları genellikle kilo almaktan aşırı korkarlar, bulimia hastaları ise kilo almaktan korksalar da bu korku anoreksiya hastaları kadar şiddetli değildir.

Bulimia Nervoza Hastalığı Neden Olur?

Bulimia nervoza, tekrarlayan aşırı yeme atakları ve bu atakları telafi etmek için kusma, laksatif veya diüretik kullanımı, aşırı egzersiz veya oruç tutma gibi davranışların eşlik ettiği bir yeme bozukluğudur. Bulimia nervoza, kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülür ve genellikle ergenlik veya genç yetişkinlik döneminde başlar.

Bulimia nervozanın kesin nedeni bilinmemekle birlikte, genetik, psikolojik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonunun rol oynadığı düşünülmektedir.

Bulimia nervoza, aile öyküsü olan kişilerde daha sık görülür. Bu, bu hastalığın genetik faktörlerden etkilenebileceğini düşündürmektedir. Bulimia nervoza, genellikle olumsuz beden algısı, düşük özgüven, depresyon ve anksiyete gibi psikolojik sorunlarla ilişkilidir. Bulimia nervoza olan kişiler, kilo almaktan korkabilir ve mükemmeliyetçilik eğilimleri gösterebilirler.

Bulimia nervoza, zayıflık ve güzelliğin idealize edildiği bir toplumda daha yaygındır. Bu, bulimia nervoza geliştirme riskini artırabilir. Bulimia nervozanın gelişimini tetikleyebilecek bazı çevresel faktörler şunlardır:

 • Zayıflık ve güzelliğin idealize edildiği bir ortamda büyümek
 • Ailede yeme bozukluğu öyküsü olması
 • Travmatik bir olay yaşamak
 • Aşırı stres altında olmak

Bulimia nervoza, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir hastalıktır. Bu nedenle, bulimia nervoza belirtileri gösteren kişilerin bir uzmana başvurması önemlidir.

Bulimia Nervoza Terapi Yöntemi Nasıldır?

Bulimia nervoza, bir tür yeme bozukluğudur. Tıkınırcasına yeme ve ardından kusma, laksatif veya diüretik kullanımı gibi telafi edici davranışlarla karakterizedir. Bulimia nervoza, fiziksel ve zihinsel sağlığı olumsuz etkileyen ciddi bir hastalıktır.

Bulimia nervoza tedavisi genellikle birkaç farklı yaklaşımı içerir. Bu yaklaşımlar arasında ilaç kullanımı, bilişsel-davranışçı terapi (BDT), aile terapisi yer alabilir.

İlaç tedavisi

İlaç tedavisi, bulimia nervoza semptomlarını hafifletmek için kullanılabilir. Antidepresanlar, depresyon, anksiyete veya obsesif-kompulsif bozukluk gibi diğer psikiyatrik sorunları olan kişiler için de faydalı olabilir.

Bilişsel-davranışçı terapi (BDT)

BDT, bulimia nervoza tedavisinde en etkili yöntemlerden biridir. BDT, hastaların yeme bozukluğuna neden olan olumsuz düşüncelerini ve davranışlarını değiştirmelerine yardımcı olur.

BDT’nin temel hedefleri şunlardır:

 • Hastaların yeme bozukluğunun nedenlerini anlamalarını sağlamak
 • Hastaların yeme bozukluğuna neden olan olumsuz düşüncelerini ve duygularını değiştirmelerini sağlamak
 • Hastaların sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmelerini sağlamak

BDT, genellikle haftada bir veya iki kez, birkaç ay süren seanslar şeklinde yapılır.

Aile terapisi

Aile terapisi, bulimia nervoza olan gençler için faydalı olabilir. Aile terapisi, aile üyelerinin yeme bozukluğunu anlamasına ve hastaya destek olmasına yardımcı olur. Aile terapisinin temel hedefleri şöyledir:

 • Aile üyelerinin yeme bozukluğunu anlamalarını sağlamak
 • Aile üyelerinin hastaya destek olmalarını sağlamak
 • Aile üyelerinin yeme bozukluğunun yarattığı stresi yönetmelerine yardımcı olmak

Bulimia nervoza tedavisi, karmaşık ve uzun bir süreç olabilir. Ancak, etkili bir tedavi ile hastalar yeme bozukluğunu kontrol altına alabilir ve sağlıklı bir yaşam sürebilirler.

Bulimia Nervoza Kimlerde Görülür?

Bulimia nervoza kimlerde görülür? Bulimia nervoza, aşırı yeme ataklarının ardından kusma, laksatif veya diüretik kullanımı, aç kalma gibi davranışlarla yeme düzeninin kontrol altına alınmaya çalışıldığı bir yeme bozukluğudur. Bulimia nervoza, tüm yaş gruplarında ve hem kadınlarda hem de erkeklerde görülebilen bir hastalıktır. Ancak, kadınlarda erkeklere göre görülme sıklığı yaklaşık 10 kat daha fazladır.

Bulimia nervozanın en sık görüldüğü yaş aralığı ergenlik ve genç yetişkinliktir. Ergenlik döneminde yaşanan fiziksel ve duygusal değişimler, bulimia nervozanın gelişmesine zemin hazırlayabilir. Ayrıca, bu dönemdeki bireylerde özgüven eksikliği, mükemmeliyetçilik, anksiyete ve depresyon gibi duygusal sorunlar daha yaygındır. Bu duygusal sorunlar da bulimia nervozanın gelişme riskini artırabilir. Bulimia nervozanın görülme riskini artıran diğer faktörler şunlardır:

 • Ailede yeme bozukluğu öyküsü olması
 • Zayıflık ve güzellik algısının aşırı önemsenmesi
 • Aşırı diyet yapma veya aç kalma
 • Stresli yaşam olayları

Düşüncenizi Paylaşın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir